Terjimeçilik fakulteti MDDU

Terjimeçilik fakulteti MDDU


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Minsk Döwlet Diller Uniwersiteti

Minsk säheri,  köçe Zaharowa ,21

Aragatnasyk bölüminin telefon nomeri : (+375 – 17) 284 – 80 – 67

Dasary yurt grazdany ücin rus dili fakultetinin telefon nomeri : (+375 – 17) 284 – 42 – 90

 e-mail: info@mslu.by

russian@mslu.by

 

Terjimeçilik fakulteti  MDD

Ugru :« Täze daşary yurt dilleri ( terjime ) ».

Talyp okuwyny tamamlanynda shu kärler berilyar (Dilcilik. Terjimeci) (yörite alan käri görkezilyar).

Kärler: göni dil üsti bilen , yöriteleşdirilen , çeperçilik terjime.

Ugru: « Dilçilik üsti Bilen dünya medeni aragatnaşyk übçünciligi ».

Talyp okuwyny tamamlanynda şhu kärler berilyär «Dünya medeni aragatnasyk käri. Terjimeçi-orunbasar ».

Ugru: « Terjimecilik we terjime öwreniş». (2-nji baskancak yokary derejeli bilim)

Talyp okuwyny tamamlanynda şhu kärler berilyär « Terjimänin Magisteri» we «Dünyämedeni aragatnaşygynyn habary derňeyişübçünçiligi » « Dünyäekonomik aragatnasygy« , Dünyämedeni aragatnaşygy ugry boyunca – magistr.

Daşary yurt talyplary, belarus we daşary yurt bölüminde bilim alyan talyplar yaly, şhu yokardaky görkezilen ugurlaryňählisinde bilim almana haklary bar .

Häzirki wagtda daşary yurt bölçminiňterjimecilik fakultetinde talyplaňbirinji we ikinji baskançak yokary derejeli bilim alyanlan sany 524 dünyän 19 sany yurdundan.

Yöriterleşdirlen edip iki sany daşary yurt dili öwredilyär: 8 sany dili birinji dil edip alynyar, 13 sany dili ikinji dil edip alynyar.

Fakultetde ikinji dil edip okadylyan diller :

Rus dili , inlis dili, nems dili, fransuz dili, ispan dili, italayn dili, sweysar dili, niderland dili, arab dili, türk dili, hytay dili, korey dili, yapon dili.

Bilimi yokary derejeli we belli mugallymlar terjime öwrenişwe terjime praktikasy boyunça bilim beryäler we şholan köpüsi yokary derejeli terjimeçiler bolup duryar. Uniwersitetde dasary yurt posolstwalan kömeginde döredilen  merkezi diller we medeniyet bölümi esasynda bizin uniwersitetimize yokary dejeli mugallymlar we terjimeçiler gelip täze tehnologiya, täze medeniyet, kompyuter tehnologiya we täze daşary yurt diller boyunça yokary we yöriteleşhdirlen bilim beryarler.