Учебная работа кафедры белорусского языка и литературы

Учебная работа кафедры белорусского языка и литературы

Дисциплины кафедры и ответственные за дисциплину

п/п

Название дисциплины

Ответственные за дисциплину

Курс

1

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Сигаева Светлана Александровна, препод.

Дьячкова Елена Александровна, препод.

Трухан Людмила Владимировна, препод.

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

Казакевич Татьяна Георгиевна, препод.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Беларуская мова і культура маўлення

 

Дьячкова Елена Александровна, препод.

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

1

3

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Васюченко Петр Васильевич, зав.каф.

Сигаева Светлана Александровна, препод.

Борисенко Ольга Владимировна, доцент

Бурделева Ирина Алексеевна, доцент

Трухан Людмила Владимировна, препод.

2

 

 

 

 

2, 3

 

 

 

 

 

4

4

Жанравыя і стылёвыя асаблівасці беларускай мовы

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

2

5

Гісторыя беларускай мовы

Павловская Наталия Юрьевна, профессор

1, 3

6

Фанетыка сучаснай беларускай мовы

Казакевич Татьяна Георгиевна, препод.

Павловская Наталия Юрьевна, профессор

1

7

Беларуская літаратура старажытнага і новага перыяду

Борисенко Ольга Владимировна, доцент

Бурделева Ирина Алексеевна, доцент

2

 

 

3

8

Граматыка сучаснай беларускай мовы

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

Казакевич Татьяна Георгиевна, препод.

Полещук Наталья Викентьевна

3

 

 

 

 

 

2, 3

9

Сучасная беларуская мова (сінтаксіс)

Полещук Наталья Викентьевна

2, 3

10

Беларуская літаратура ХХ – ХХІ ст.

Васюченко Петр Васильевич, зав.каф.

3

11

Стылістыка беларускай мовы

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

5

12

Практычная фанетыка беларускай мовы

Павловская Наталия Юрьевна, профессор

1

13

Словаўтварэнне беларускай мовы

Полещук Наталья Викентьевна

1, 2

14

Марфалогія беларускай мовы

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

Казакевич Татьяна Георгиевна, препод.

2

15

Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай

Борисенко Ольга Владимировна, доцент

4

16

Культура беларускай мовы

Кныш Лариса Сергеевна, доцент

5

17

Сінтаксіс беларускай мовы

Дьячкова Елена Александровна, препод.

2, 3

 

18

Практычная фанетыка польскай мовы

Анацкая  Ирина Станиславовна, препод.

3

19

Практычная граматыка польскай мовы

Анацкая  Ирина Станиславовна, препод.

3, 4

20

Практыка вуснага і пісьмовага маўлення польскай мовы

Анацкая  Ирина Станиславовна, препод.

3, 4

21

Лінгвакраіназнаўства польскай мовы

Анацкая  Ирина Станиславовна, препод.

4

22

2-я замежная мова (польская)

Анацкая  Ирина Станиславовна, препод.

5