Трухан Людміла Уладзіміраўна

Трухан Людміла Уладзіміраўна

Truhan.jpg

Трухан Людміла Уладзіміраўна,

выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Вядзе семінарскія заняткі па беларускай мове і літаратуры на 1-м, 2-м і 4-м курсах.

Навуковыя інтарэсы:

Творчасць Міхася Стральцова ў кантэксце інтэлектуальнай прозы ХХ ст.

Асноўныя публікацыі:

№№

пп

Назва

Від работы

Выхадныя даныя

Аб’ём

(стар)

Сааўтары

1.

Праявы інтэлектуалізму ў навелах М. Стральцова

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 18-19 апреля 2006 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2006 – Ч. 4. – С. 146-148.

4 с.

 

2.

Мастацкія адкрыцці ў творчасці М. Стральцова

 

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24-25 апреля 2007 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2007 – Ч. 4. – С. 29-30.

2 с.

 

3.

Навела М. Стральцова “Смаленне вепрука” і яе праекцыя ў постмадэрнісцкім дыскурсе

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 22-23 апреля 2008 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2009 – Ч. 4. – С. 35-36.

1 с.

 

4.

“Загадка Багдановіча” М. Стральцова: мастацкія адкрыцці аўтара

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 21-22 апреля 2009 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2010 – Ч. 5. – С. 97

1 с.

 

5.

Творчасць Міхася Стральцова ў кантэксце літаратурнага жыцця 1960-х гадоў

артыкул

Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст.Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я. Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 года. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с. C. 412-414.

3с.

 

6.

Міхась Стральцоў як прадстаўнік пісьменнікаў-шасцідзесятнікаў

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 27-28 апреля 2010 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2010 – Ч. 5. – С. 102-104.

2 с.

 

7.

Маральна-этычная праблематыка ваеннай прозы Міхася Стральцова

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Минск, МГЛУ, 27-28 апреля 2011. С. 46 – 48.

3 с.

 

8.

Захоплены жыццём

артыкул

“Літаратура і мастацтва”, 2012 г. № 7 (4653), 17 лютага 2012 г. С. 1, 6.

3 с.

 

9.

Мастацкія адкрыцці ў навелах М. Стральцова і В. Карамазава

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Минск, МГЛУ, 25-26 апреля 2012. Ч. 5. С. 53 – 55.

3 с.