Сігаева Святлана Аляксандраўна

Сігаева Святлана Аляксандраўна

Сігаева Святлана Аляксандраўна,

старшы выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ,

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Навуковыя інтарэсы:

Кампаратывісцкі аналіз у літаратуры

Літаратура  ХХ ст.

Фальклор і культуралогія

Асноўныя публікацыі:

№, назва

Від работы

Выхадныя даныя

Аб’ём

Са-

аўтары

1. Архетып дарогі і яго вобразная трансфармацыя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 4. – 2006. – С. 139-142.

4 с.

 

2. Философия постмодернизма и ее влияние на литературу

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2006. - С. 171-174.

4 с.

 

3. Натурфіласофскія стыхіі і іх мастацкае ўвасабленне ў паэзіі

 М. Багдановіча

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2007. – С. 26-28.

3 с.

 

4. Вобразы нацыянальнай міфалогіі ў паэзіі М. Багдановіча

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2009. - С. 32-34.

3 с.

 

5. Месца артэфакта дрэва ў сістэме міфалагічных вобразаў  беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2010. – С. 99-102.

4 с.

 

6. Художественная рецепция архетипа дороги в белорусской литературе ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2007. – Вып. 9. – Т.Х (98). – С. 19-22.

4 с.

 

7. Славянская касмагонія і яе вобразная трансфармацыя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2008. – Вып. 10. – Т.VIII(108). – С. 164-171.

8 с.

 

8. Артэфакт дрэва і яго мастацкая  адаптацыя ў беларускай літаратуры

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2009. – Вып. 11. – Т.Х (122). – С. 258-262.

5 с.

 

9. Сімволіка колеру, агню і святла ў беларускім фальклоры

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2010. – Вып. 12. – Т.IV(129). – С. 328-334.

7 с.

 

10. Спецыфіка нацыянальнага топасу ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2011. – Вып. 13. – Т.VII(143). – С.266-269.

4 с.

 

11. Архетып колеру і святла ў беларускай літаратуры

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2012. – С. 51 – 53.

3 с.

 

12. Цикличная модель времени в книге Яна Борщевского «Шляхтич Завальня»

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2012. – Вып. 14.

3 с.

 

13. Сімволіка колеру і святла ў беларускай і англійскай паэзіі

тэзісы

Контрастивные исследования языков и культур: Материалы международногокруглогостола. Минск, 29 – 30 окт. 2012 г. / отв. ред. Т.П. Карпилович. – Минск:МГЛУ, 2013 – 156 с. С. 145 – 148.

3 с.

 

14. Вобразы антычнай міфалогіі ў беларускай паэзіі 20-х гг. ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2012. – С. 44 – 46.

3 с.