Дзьячкова Алена Аляксандраўна

Дзьячкова Алена Аляксандраўна

Dzachkova.jpg

Дзьячкова Алена Аляксандраўна,

выкладчыккафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ

 

Асноўныя семінарскія курсы:

Сучасная беларуская мова (агульнае аддзяленне)

Сінтаксіс беларускай мовы (спецыялізацыя)

Фанетыка беларускай мовы (спецыялізацыя)

Беларуская мова для прафесійных мэтаў (перакладчыцкі факультэт)

Беларуская мова і культура маўлення (ФМК)

 

Навуковыя прыярытэты:

-     Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Скарыны (канец ХVI– пачатак ХVIІ стст.)

-     Праблемы навуковага і вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання беларускай мовы як замежнай у сістэме філалагічных дысцыплін

Асноўныя публікацыі:

1.     "Архітэктоніка  ўступу да "Гисторіи…" І. Дамаскіна".// Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 2005года – Минск: МГЛУ, 2005 г.

2.     “Як хадзіла Каляда…” Вучэбна-метадычны дапаможнік –37с. У сааўтарстве Барысенка В.У., Кныш Л.С., Сігаева С.А. (у друку).

3.     Усходнеславянскае кірылічнае кнігадрукаванне. Прадмоўна-пасляслоўны комплекс// Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22 – 23 апреля 2010 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2010 г. С. 78-81.

4.     Лінгвістычны аспект вывучэння тэмы “Надвор’е” на занятках са студэнтамі-пачаткоўцамі. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 27– 28апреля 2011 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2011 г. С. 33-35.

5.     Прыёмы лінгвістычнага эксперыменту. Паўтор. Яго функцыі і значэнне. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов университета 25-26апреля 2012 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2012 г. С.34-36.