Трухан Людміла Уладзіміраўна

Трухан Людміла Уладзіміраўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Truhan.jpg

Трухан Людміла Уладзіміраўна,

выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Вядзе семінарскія заняткі па беларускай мове і літаратуры на 1-м, 2-м і 4-м курсах.

Навуковыя інтарэсы:

Творчасць Міхася Стральцова ў кантэксце інтэлектуальнай прозы ХХ ст.

Асноўныя публікацыі:

№№

пп

Назва

Від работы

Выхадныя даныя

Аб’ём

(стар)

Сааўтары

1.

Праявы інтэлектуалізму ў навелах М. Стральцова

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 18-19 апреля 2006 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2006 – Ч. 4. – С. 146-148.

4 с.

 

2.

Мастацкія адкрыцці ў творчасці М. Стральцова

 

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24-25 апреля 2007 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2007 – Ч. 4. – С. 29-30.

2 с.

 

3.

Навела М. Стральцова “Смаленне вепрука” і яе праекцыя ў постмадэрнісцкім дыскурсе

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 22-23 апреля 2008 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2009 – Ч. 4. – С. 35-36.

1 с.

 

4.

“Загадка Багдановіча” М. Стральцова: мастацкія адкрыцці аўтара

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 21-22 апреля 2009 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2010 – Ч. 5. – С. 97

1 с.

 

5.

Творчасць Міхася Стральцова ў кантэксце літаратурнага жыцця 1960-х гадоў

артыкул

Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст.Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я. Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 года. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с. C. 412-414.

3с.

 

6.

Міхась Стральцоў як прадстаўнік пісьменнікаў-шасцідзесятнікаў

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 27-28 апреля 2010 г.: в 5 ч./ Минский гос. лингвист. ун-т; редкол.: Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 2010 – Ч. 5. – С. 102-104.

2 с.

 

7.

Маральна-этычная праблематыка ваеннай прозы Міхася Стральцова

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Минск, МГЛУ, 27-28 апреля 2011. С. 46 – 48.

3 с.

 

8.

Захоплены жыццём

артыкул

“Літаратура і мастацтва”, 2012 г. № 7 (4653), 17 лютага 2012 г. С. 1, 6.

3 с.

 

9.

Мастацкія адкрыцці ў навелах М. Стральцова і В. Карамазава

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Минск, МГЛУ, 25-26 апреля 2012. Ч. 5. С. 53 – 55.

3 с.