Сігаева Святлана Аляксандраўна

Сігаева Святлана Аляксандраўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Сігаева Святлана Аляксандраўна,

старшы выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ,

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Навуковыя інтарэсы:

Кампаратывісцкі аналіз у літаратуры

Літаратура  ХХ ст.

Фальклор і культуралогія

Асноўныя публікацыі:

№, назва

Від работы

Выхадныя даныя

Аб’ём

Са-

аўтары

1. Архетып дарогі і яго вобразная трансфармацыя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 4. – 2006. – С. 139-142.

4 с.

 

2. Философия постмодернизма и ее влияние на литературу

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2006. - С. 171-174.

4 с.

 

3. Натурфіласофскія стыхіі і іх мастацкае ўвасабленне ў паэзіі

 М. Багдановіча

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2007. – С. 26-28.

3 с.

 

4. Вобразы нацыянальнай міфалогіі ў паэзіі М. Багдановіча

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2009. - С. 32-34.

3 с.

 

5. Месца артэфакта дрэва ў сістэме міфалагічных вобразаў  беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2010. – С. 99-102.

4 с.

 

6. Художественная рецепция архетипа дороги в белорусской литературе ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2007. – Вып. 9. – Т.Х (98). – С. 19-22.

4 с.

 

7. Славянская касмагонія і яе вобразная трансфармацыя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2008. – Вып. 10. – Т.VIII(108). – С. 164-171.

8 с.

 

8. Артэфакт дрэва і яго мастацкая  адаптацыя ў беларускай літаратуры

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2009. – Вып. 11. – Т.Х (122). – С. 258-262.

5 с.

 

9. Сімволіка колеру, агню і святла ў беларускім фальклоры

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2010. – Вып. 12. – Т.IV(129). – С. 328-334.

7 с.

 

10. Спецыфіка нацыянальнага топасу ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2011. – Вып. 13. – Т.VII(143). – С.266-269.

4 с.

 

11. Архетып колеру і святла ў беларускай літаратуры

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2012. – С. 51 – 53.

3 с.

 

12. Цикличная модель времени в книге Яна Борщевского «Шляхтич Завальня»

артыкул

Мова і культура. (Навуковий щорічний журнал). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурага, 2012. – Вып. 14.

3 с.

 

13. Сімволіка колеру і святла ў беларускай і англійскай паэзіі

тэзісы

Контрастивные исследования языков и культур: Материалы международногокруглогостола. Минск, 29 – 30 окт. 2012 г. / отв. ред. Т.П. Карпилович. – Минск:МГЛУ, 2013 – 156 с. С. 145 – 148.

3 с.

 

14. Вобразы антычнай міфалогіі ў беларускай паэзіі 20-х гг. ХХ ст.

тэзісы

Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Мн.: МГЛУ. – В 5 ч. – Ч. 5. – 2012. – С. 44 – 46.

3 с.