Казакевіч Таццяна Георгіеўна

Казакевіч Таццяна Георгіеўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Казакевіч Таццяна Георгіеўна,

выкладчыккафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ

Асноўныя семінарскія курсы:

Сучасная беларуская мова (агульнае аддзяленне)

Фанетыка беларускай мовы (спецыялізацыя)

Марфалогія сучаснай беларускай мовы (спецыялізацыя)

Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы (спецыялізацыя)

Граматыка сучаснай беларускай мовы (спецыялізацыя)

Беларуская мова (прафесійная лексіка) (спецыялізацыя)

Навуковыя прыярытэты:

-     Праблемы навуковага і вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання беларускай мовы як замежнай

-     Лексікалогія і фразеалогія сучаснай беларускай мовы

-     Граматыка сучаснай беларускай мовы

Асноўныя публікацыі:

1.     Рускамоўная празаічная спадчына М.Багдановіча.Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 24-25 апреля 2007.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2007. – с. 18 – 20.

2.     Лексіка-граматычнае тэгаванне ў Корпусе тэкстаў беларускай мовы. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22-23 апреля 2008.: в 5 ч. – Ч. 2 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2008. – с. 161 – 164.

3.     Запазычаная грамадска-палітычная і эканамічная лексіка ў сучасным друку. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22-23 апреля 2008.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2009. – с. 19 – 21.

4.     Асаблівасці нацыянальна-культурнай вобразнасці фразеалагічных адзінак з кампанентам колеру ў беларускай мове. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 21-22 апреля 2009.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2010. – С. 75-77.

5.     Асаблівасці вымаўлення спалучэнняў зычных у беларускай мове ў параўнанні з іншымі мовамі. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 27-28 апреля 2011.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2011. – С. 35-36.

6.     Асноўныя фанетычныя асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з рускай як аснова карэкціровачнага курса пры вывучэнні беларускай мовы рускамоўнымі. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 25-26 апреля 2012.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2012. – С. 39-41.

7.     Роля імесца фразеалогіі пры вывучэнні беларускай мовы як замежнай. Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 24-25 апреля 2013.: в 5 ч. – Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2013. – С. 33 – 34.