Дзьячкова Алена Аляксандраўна

Дзьячкова Алена Аляксандраўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Dzachkova.jpg

Дзьячкова Алена Аляксандраўна,

выкладчыккафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ

 

Асноўныя семінарскія курсы:

Сучасная беларуская мова (агульнае аддзяленне)

Сінтаксіс беларускай мовы (спецыялізацыя)

Фанетыка беларускай мовы (спецыялізацыя)

Беларуская мова для прафесійных мэтаў (перакладчыцкі факультэт)

Беларуская мова і культура маўлення (ФМК)

 

Навуковыя прыярытэты:

-     Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Скарыны (канец ХVI– пачатак ХVIІ стст.)

-     Праблемы навуковага і вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання беларускай мовы як замежнай у сістэме філалагічных дысцыплін

Асноўныя публікацыі:

1.     "Архітэктоніка  ўступу да "Гисторіи…" І. Дамаскіна".// Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 2005года – Минск: МГЛУ, 2005 г.

2.     “Як хадзіла Каляда…” Вучэбна-метадычны дапаможнік –37с. У сааўтарстве Барысенка В.У., Кныш Л.С., Сігаева С.А. (у друку).

3.     Усходнеславянскае кірылічнае кнігадрукаванне. Прадмоўна-пасляслоўны комплекс// Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22 – 23 апреля 2010 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2010 г. С. 78-81.

4.     Лінгвістычны аспект вывучэння тэмы “Надвор’е” на занятках са студэнтамі-пачаткоўцамі. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 27– 28апреля 2011 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2011 г. С. 33-35.

5.     Прыёмы лінгвістычнага эксперыменту. Паўтор. Яго функцыі і значэнне. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов университета 25-26апреля 2012 года в пяти частях. Ч.5 – Минск: МГЛУ, 2012 г. С.34-36.