II Міжнародная навуковая канферэнцыя “БЕЛАРУСКАЯ МОВА, ЛІТАРАТУРА, КУЛЬТУРА І СВЕТ: ПРАБЛЕМЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ”

II Міжнародная навуковая канферэнцыя “БЕЛАРУСКАЯ МОВА, ЛІТАРАТУРА, КУЛЬТУРА І СВЕТ: ПРАБЛЕМЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ”


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

“МІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЛІНГВІСТЫЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ”

 

Кафедра беларускай мовы і літаратуры

 

запрашае вас прыняць удзел

у II Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА, ЛІТАРАТУРА, КУЛЬТУРА І СВЕТ:

ПРАБЛЕМЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ”,

якая адбудзецца 15-16 лістапада 2018 года

 

Праграма канферэнцыі прадугледжвае пленарнае пасяджэнне і працу секцый.

Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.

У ходзе работы канферэнцыі  будзе абмеркавана наступнае кола праблем.

 • Культурныя мадэлі і  спецыфіка нацыянальных моў і літаратур.
 • Транснацыянальныя элементы беларускай мовы, літаратуры, культуры.
 • Лінгвакультурнае ўзаемадзеянне і ўзаемаўплыў у полікультурным асяроддзі.
 • Сучасныя тэндэнцыі ў методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры як замежнай. Лінгвакультурны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнай.
 • Пераклад як сродак рэпрэзентацыі беларускай літаратуры ў свеце.
 • Беларуская мова, літаратура, культура ў кантэксце сусветнага гуманітарнага працэсу.
 • Беларускі пісьменнік і свет: шлях да сусветнага прызнання.
 • Беларуская карціна свету: праблемы міжкультурнай камунікацыі.
 • Кампаратыўнае вывучэнне моў, літаратур, культур.
 • Праблемы стварэння сучаснага падручніка па беларускай мове, літаратуры, культуры.

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна даслаць заяўку да 30.09.2018 г. на адрас: 220034, г. Мiнск, вул. Захарава, 21, кафедра беларускай мовы і літаратуры (А-206) або на электронны адрас: cafbelmovalit@mslu.by.

Па выніках канферэнцыі запланавана выданне зборніка навуковых артыкулаў. Удзельнікі канферэнцыі (аўтары) будуць мець магчымасць атрымаць зборнік матэрыялаў папярэдняй канферэнцыі.

Тэкст даклада неабходна падаць у электронным і раздрукаваным на паперы экзэмпляры  ў аргкамітэт падчас рэгістрацыі, ці даслаць на электронны адрас: cafbelmovalit@mslu.by.

Кантактны тэлефон: 017-294-71-14.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

Аб’ём даклада — да 6 старонак (12 тыс. знакаў з прабеламі праз 1 інтэрвал) у рэдактары Word for Windows. Першы радок справа – ініцыялы і прозвішча аўтара, у дужках – назва горада. Наступны радок — назва матэрыялу (вялікімі літарамі). Праз радок друкуецца тэкст матэрыялу са стандартнымі адступленнямі. Спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Першая лічба — нумар са спіса літаратуры, наступныя лічбы — старонкі. Напрыклад: [7, с. 132]. Спіс літаратуры (калі ён ёсць) даецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку. Пасля тэксту даклада таксама падаюцца звесткі пра аўтара (прозвішча і ініцыялы поўнасцю, вучоная ступень, вучонае званне, месца працы, горад, краіна).

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору выступленняў і матэрыялаў для публікацыі, а таксама іх рэдагавання.

Праезд і пражыванне ў Мінску за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Арганізацыйны ўзнос – 9 бел. руб.

АРГКАМІТЭТ

 

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ

 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку………………………………………………

 

 1. Месца працы, пасада………………………………………………………...

 

 1. Вучоная ступень, званне………………………………………………………

 

 1. Тэма даклада…………………………………………………………………

 

 1. Службовы  адрас і тэлефон…………………………………………………

 

 1. Хатні адрас і тэлефон………………………………………………………..

 

 1. E-mail…………………………………………………………………………

 

 1. Ці патрэбна браніраваць месца ў гасцініцы, тэрмін ……………………